U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Groenonderhoud door gemeente Nuenen

Gepost 2016/12/31

Beste bewoners,

 

Gemeente Nuenen heeft ons gevraagd om het volgende kenbaar te maken: in week 2 (9 -13 januari) vindt er door de gemeente Nuenen onderhoud plaats aan het groen in onze wijk. Een groot aantal plantsoenen zal uitgedund worden. Het gaat om onderstaande gekleurde plantsoenen.

Plantsoen onderhoud gemeente week 2    Plantsoen onderhoud gemeente week 2

Lees de rest van deze post »

Raad van State: 100 km meer dan genoeg op A270 bij Nuenen

Gepost 2016/11/23

 

We zijn verheugd jullie te kunnen melden dat na een strijd van 4,5 jaar en vele gesprekken, hoor en adviescommissies en rechtszaken de Raad van State ons in het gelijk heeft gesteld inzake de kwestie rondom de snelheidsverhoging van de Helmondweg (A270). Vandaag is er uitspraak gedaan die voor ons betekent dat de geluidsoverlast afneemt en de luchtkwaliteit verbetert. 

Voor de uitspraak zie: Uitspraak 201507010/1/A1

Zie ook de media: ED

 

 

 

 


Uitspraak 201507010/1/A1

Lees de rest van deze post »

23 November - Uitspraak Raad van State over de Helmondweg A270

Gepost 2016/11/22

In al haar wijsheid besloot het provinciebestuur op 8 maart 2012 tegemoet te komen aan de vele verzoeken van de omwonende en de gemeente Nuenen en verlaagde de snelheid op de A270 naar 100km/u. Daartegen werd bezwaar gemaakt door TNO want zij wilden de snelheid juist verhogen naar 130km/u. Ook de Bewoners Vereniging Heikampen maakten bezwaar, de belofte was immers dat de weg naar 80 km/u zou gaan. 

Sindsdien, inmiddels al 4,5 jaar na de besluitvorming, voer voor hoor en advies commissies, advocaten, adviseurs, juristen en rechters. Alle handreikingen ten spijt stonden Bewonersvereniging Heikampen, Bewoners Zuiderklamp en de Gemeente Nuenen op 22 augustus 2016 bij de Raad van State om het besluit van Het college van Gedeputeerde Staten (GS) Noord-Brabant tot de invoering van 130 km/uur aan te vechten.

Na de gebruikelijke 6 weken voor de uitspraak en nog 2 verlengingen van deze periode, komt de Raad van State morgen 23-11-2016 om 10:15u tot een uitspraak. 

Zie zaaknummer 201507010/1/A1 op de website van de RvS:  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele-uitspraken/hoofdzaken.html

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG - SNOEI– EN OPRUIMDAG

Gepost 2016/10/13

ZATERDAG 22 oktober 2016 - 10.30 – 12.30 uur

 

Het najaar is weer begonnen dus is het weer tijd om onze wijk onder handen te nemen. Daarom gaan we op 22 oktober de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij beheren in het kader van de groenparticipatie, weer snoeien en ontdoen van onkruid en bladeren.

De ontvangst is om 10.30 uur op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Daarna starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje.

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken en voor het snoeiafval zijn er bladharken en bezems.
Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

Het snoeiafval verzamelen we op een aantal punten en wordt door de gemeente wederom opgehaald.

Graag tot ziens op 22 oktober!

Lees de rest van deze post »

Uitstel Uitspraak Raad van State inzake A270

Gepost 2016/10/05

Op 22 augustus was de zitting bij de Raad van State inzake de snelheid op de A270. Uitspraak over de kwestie volgt dan doorgaans binnen 6 weken.  Op 3 oktober was de termijn verlopen. De Raad van State heeft deze periode verlengt met nog eens 6 weken. De nieuwe termijn verloopt op 14 november.

Lees de rest van deze post »

Zitting Raad van State inzake A270 - maandag 22 augustus om 12.30 uur in Den Haag

Gepost 2016/07/18

Beste buurtbewoners,

 

Hierbij laten we jullie weten dat de zitting bij de Raad van State is vastgesteld op maandag 22 augustus om 12.30 uur in Den Haag, Kneuterdijk 22. Helaas midden in de vakantieperiode van Zuid Nederland. Degenen die interesse hebben om onze standpunten kracht bij te zetten en persoonlijk aanwezig kunnen zijn bij de zitting van de RvS kunnen zich bij mij melden, zodat we eventueel met elkaar mee kunnen rijden. Vertrek Heikampen 9:30 u. Naast de BV Heikampen wordt dit finale deel van procedure ook gevoerd namens een aantal bewoners van de Zuiderklamp en de Gemeente Nuenen.

 

Met vriendelijke groet,

Dave Hellings

 

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG ZATERDAG 14 mei 2016

Gepost 2016/05/05

Het voorjaar is weer begonnen dus het is weer tijd om onze wijk schoon en fris te maken. Daarom gaan we op 14 mei de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij in het kader van de groenparticipatie beheren, weer bladvrij en schoon maken. 

De ontvangst is om 10.30 uur wederom op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Om 11.00 uur starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje. 

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, hesjes, prikkers en vuilniszakken en voor het bladafval zijn er bladharken en bezems. 

Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

 Graag tot ziens op 14 mei !!!

Lees de rest van deze post »

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2016

Nieuwe AED in onze wijk op nr 11

Gepost 2016/03/17

Sinds enige tijd hing er aan de buitenmuur van het kinderdagverblijf aan de Brabantring een AED. Echter is deze recent twee keer gestolen. Door de stichting Heartsafe Nuenen is daarom gezocht naar een nieuwe plek waarbij betere sociale controle mogelijk is. Die is gevonden bij Heikampen nummer 11. Sinds 8 maart is de nieuwe AED geïnstalleerd aan de zijgevel van nummer 11 en voor ieder in nood beschikbaar.

.

Lees de rest van deze post »

ALV - MAANDAG 4 APRIL 2016 VANAF 20.00 UUR, LOCATIE CRIJNSSCHOOL

Gepost 2016/03/17

 

De Algemene Leden Vergadering staat gepland op 4 april a.s. om 20 uur in de Crijnsschool.

 

AGENDA:

1. Opening.

2. Stand van zaken A270 [Helmondweg].

3. Stand van zaken Groenparticipatie.

4. Stand van zaken Verkoop openbaar groen.

5. Stand van zaken Wijkrenovatie.

6. Vernieuwde website www.heikampen.nl

7. Oprichting buurt-WhatsApp-groep.

8. Verslag door de kascommissie.

9. Vaststelling contributie 2016.

10. Verkiezing / uitbreiding bestuursleden. NIEUWE BESTUURSLEDEN ZIJN DRINGEND NODIG!!! Zie ook: Oproep nieuwe bestuursleden

11. Rondvraag en sluiting. 

 

Zie hier de volledige: agenda

Lees de rest van deze post »


Beste Heikampers,

 

Klik hier voor de neerslagstatistiek van 2021.

Klik op een maand voor de weerstatistiek van die periode: 01-2021  02-2021  03-2021  04-2021  05-2021  06-2021  07-2021  08-2021  09-2021  10-2021  11-2021

 

Het weer is een belangrijk gespreksonderwerp aan de eet- of borreltafel.

Wat voor weer wordt het? We kijken vaak vooruit, hoe het weer wordt de komende tijd.

Je kan ook terugkijken en bepraten hoe het geweest is, niet gisteren of vorige week, maar vorige maand(en) of de afgelopen zomer of herfst.

Dat terugkijken en data verzamelen is iets wat ik al jaren doe. Het gaat om de feiten.

Ik beschik over een klein weerstation (Weerstation Heikampen 83) wat ik via een app of via internet kan beheren of bekijken.

Dat doe ik al meer dan 15 jaar. Ik schrijf dagelijks de weergegevens op, zet die in een Excell-bestand en laat gemiddelden of totalen uitrekenen. Vaak vergelijk ik mijn eigen gegevens met die van het KNMI in De Bilt aan het eind van de maand of op het eind van het seizoen.

Dit doe ik puur voor mezelf als hobby, maar een hobby delen met een ander spreekt meer aan.

Daarom heb ik in de rondvraag van de jaarvergadering van maart 2020 geopperd om mijn gegevens te delen met Heikampenbewoners op de site van Bewonersvereniging Heikampen: www.heikampen.nl .

Wie weet vindt men het leuk om e.e.a. eens te bekijken en later te bespreken met medebewoners.

Hieronder geef ik een korte beschrijving (legenda) van de maandbestanden van het weerstation en hoe deze te lezen.

 

Kolom 1 datum De datum.

Kolom 2 temp. De minimumtemperatuur ‘s morgens vroeg in graden Celcius (C).

                           Onderaan staat het minimum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                           laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 3 temp. De maximumtemperatuur ’s middags in graden Celcius (C).

                            Onderaan staat het maximum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                            laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 4 temp. Het gemiddelde van die dag van de minimum- en maximumtemperatuur in

                           graden Celcius (C). Onderaan staat het daggemiddelde (totaal van minimum- en

                           maximumtemperatuur  van 1e t/m laatste dag van de maand gedeeld

                           door het aantal dagen).

Kolom 5 temp. De gemiddelde temperatuur per week (7 dagen) en per 10 dagen)

                           Temperaturen van dag 1 t/m 7 opgeteld en gedeeld door 7.

                           Temperaturen van dag 1 t/m 10 opgeteld en gedeeld door 7.

Kolom 6 luchtdruk De luchtdruk van die dag uitgedrukt in hPa:

                           Hoger dan 1013 hPa is Hoge Druk (H), lager dan 1013 hPa is Lage Druk (L)

                           De luchtdruk varieert per uur/dag. Ik neem het gemiddelde v.d. dag.

                           Onderaan staat het maandgemiddelde van de luchtdruk.

Kolom 7 neerslag Hoeveelheid neerslag per dag in millimeters.

Kolom 8 neerslag Totale hoeveelheid neerslag opgeteld vanaf 1e dag van de maand.

Kolom 9 neerslag De gemiddelde neerslag per week (7 dagen) en per 10 dagen.

                                 Neerslag van dag 1 t/m 7 (daarna dag 8 t/m 14, dag 15 t/m 21, dag 21

                                 t/m 28) opgeteld en gedeeld door 7.             

Kolom 10 opmerkingen Hier staan opmerkelijke dingen met betrekking tot het weer zoals

                                 een warmterecord in De Bilt, storm, sneeuw.

 

Onder de kolommen staat linksonder een grijs vak met laagste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een grijs vak aangegeven wat in

                          welke kolom de laagste meting was, zoals de laagste nachttemperatuur in

                          die maand, de laagste luchtdruk, laagste gemiddelde temperatuur in 7 of 10

                          dagen (niet de laagste neerslag, want er kunnen meerdere dagen zonder

                          regen zijn in een maand).

Onder de kolommen staat linksonder een blauw vak met hoogste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een blauw vak aangegeven wat in

                          welke kolom de hoogste meting was, zoals de hoogste (gemiddelde)

                          dagtemperatuur in die maand, de hoogste luchtdruk de dag met de meeste

                          neerslag.

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de wintermaanden het aantal dagen met nachtvorst of het aantal ijsdagen (dagen met temperratuur < 0 C.)

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de zomermaanden april t/m oktober in kleur het aantal dagen met een temperatuur van 20 0 C - 25 0 C (dit is een warme dag), een temperatuur van 25 C – 30 0 C (dit is een zomerse dag), een temperatuur van 30 0 C of > (dit is een tropische dag).

 

Onder de kolommen staat bij luchtdruk het aantal dagen dat de luchtdruk hoger is dan 1013 hPa en het aantal dagen dat de luchtdruk lager is dan 1013 hPa.

 

Onder de kolommen staat bij neerslag

                          - de totale hoeveelheid neerslag van die maand,

                          - daaronder het aantal neerslagloze/droge dagen,

                          - daaronder de gemiddelde neerslag per dag in die maand,

                          - daarnaast de totale neerslag van dit jaar vanaf 1 januari.

P.S. Deze totale neerslag zet ik in een apart bestand waarin te lezen valt de hoeveelheid neerslag per maand en dat opgeteld vanaf 1 januari, zodat je kan zien hoeveel neerslag er per jaar gevallen is in Heikampen.

 

Onder de kolommen staat in de winter het Hellmankoudegetal van die maand met daaronder het Hellmankoudegetal van die winter bij elkaar opgeteld. Het Hellmankoudegetal is een getal wat de strengheid van de winter aangeeft.

 

Onder het hele overzicht genereert het programma een viertal lijn- en staafgrafieken, die de gegevens uit de bovenstaande tabel haalt en visualiseert de minimumtemperatuur, de maximumtemperatuur, de hoeveelheid neerslag en de luchtdruk.

 

Hopelijk is bovenstaande uitleg duidelijk genoeg om de tabellen te kunnen lezen en te interpreteren, maar vooral dat de interesse in het weer groter wordt en dat terugkijken van de gegevens een interessante bezigheid is.

 

Voor vragen, aanbevelingen, suggesties en verbeterpunten, op- of aanmerkingen, complimenten, negatieve of positieve reacties of wat dan ook, graag een mailtje naar j.mestrum@onsnet.nu .

 

Is uw interesse gewekt en heeft u belangstelling voor een maandoverzicht van afgelopen jaar/jaren, laat dan even iets weten. Ik deel het graag met u.

 

Hopelijk beleeft u net zoveel plezier aan het maandoverzicht van het weer in onze wijk als ik.

 

Warme weergroeten van,

 

Sjaak Mestrum

Heikampen 83

5672 SV Nuenen

j.mestrum@onsnet.nu