U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Leden Vergadering dinsdag 13 maart 20.00 uur

Nieuwe ophaaldag blauwe container

Gepost 2017/12/17

Per 1 januari 2018 verandert de ophaaldag voor het oud-papier (blauwe container). De nieuwe ophaaldag wordt iedere eerste DINSDAGAVOND van de maand (het was iedere eerste donderdagavond van de maand). Dit is gedaan om de drukte op de clusterplekken van al het aangeboden afval (PMD, restafval en papier) te verminderen. Haal tijdig uw blauwe container weer van de clusterplek op als deze geledigd is. 

Via deze link http://afvalkalender.nuenen.nl kunt de afvalkalender 2018 bekijken en evt. uitprinten. 

Voor vragen hierover kan er contact opgenomen worden met de gemeente via: 040-2631631 of via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl.

Lees de rest van deze post »

Lopende zaken

Gepost 2017/11/26

Op 20 november 2017 hebben wij als bestuur van Bewonersvereniging Heikampen een overleg gehad met een delegatie van de gemeente Nuenen. Tijdens dit overleg zijn een achttal punten besproken. Een aantal van deze punten kwamen voort uit onze Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017. Klik hier om het verslag in te zien. Het dient als een soort actielijst voor de gemeente.  

Lees de rest van deze post »

4 november Snoei- en opruimdag

Gepost 2017/10/18

ZATERDAG 4 november 2017 

10.30 – 12.30 uur

Lees de rest van deze post »

AED in de Heikampen

Gepost 2017/07/18

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017 is de AED in de Heikampen besproken. Gevraagd werd toen om een gebruiksinstructie op deze website te plaatsen. In overleg met EHBO Nuenen is besloten om dit niet te doen omdat deze AED alleen door getrainde burgerhulpverleners gebruikt mag worden. Het is namelijk zeer belangrijk om vooraf vast te stellen of het slachtoffer inderdaad een hartstilstand heeft. Hiervoor is een training of cursus noodzakelijk. Bij een 112 oproep wordt een netwerk van opgeleide burgerhulpverleners opgeroepen die het apparaat gaan halen en naar de hulpbehoevende gaan. Het apparaat heeft wel een ingebouwde gebruiksaanwijzing. Voor meer informatie kijk op www.ehbonuenen.nl of op Heartsafe Nuenen. 

Lees de rest van deze post »

Brief aan gemeente Nuenen

Gepost 2017/07/18

Deze brief hebben we op 17 juli afgegeven aan de gemeente Nuenen. Hierin staan een 8-tal punten die tijdens de laatste ALV besproken zijn. Deze punten willen we graag bespreken met de gemeente. 

Lees de rest van deze post »

Notulen ALV 28 maart 2017

Gepost 2017/04/05

Op 28 maart hebben we de Algemene Leden Vergadering gehouden. Hieronder vind u de presentatie van die avond en de notulen:

Lees de rest van deze post »

Uitnodiging snoei- en opruimdag zaterdag 8 april

Gepost 2017/03/13

SNOEI– EN OPRUIMDAG

ZATERDAG 8 april 2017

10.30 – 12.30 uur

 

Het voorjaar is weer begonnen dus het is weer tijd om onze wijk schoon en fris te maken. Daarom gaan we op 8 april de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij in het kader van de groenparticipatie beheren, weer bladvrij en schoon maken. 

De ontvangst is om 10.30 uur wederom op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Om 11.00 uur starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje. 

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, hesjes, prikkers en vuilniszakken en voor het bladafval zijn er bladharken.  

Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

 Graag tot ziens op 8 april! 

Namens het bestuur van Bewonersvereniging Heikampen.

Lees de rest van deze post »

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 28 maart 2017

Gepost 2017/03/05

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 28 maart 2017

Lees de rest van deze post »

PMD zakken te vroeg buiten

Gepost 2016/12/31

Sinds enkele weken wordt er door een aantal bewoners te vroeg zakken opgehangen aan de PMD-verzamelpalen (Plastic, Metaal, Drankverpakkingen). De wekelijkse ophaaldag is donderdag, dit betekent dat de PMD-zak op zijn vroegst vanaf woensdag 22.00 uur opgehangen mag worden. Momenteel hangen er al zakken dagen van te voren. Bewoners die hun PMD-zak te vroeg buiten hangen riskeren een boete.

Voor alle duidelijkheid, PMD is alleen verpakkingsmateriaal dus geen tempex en hard plastic, denk hierbij aan een emmer, wasmand of krat! Dat laat de inzamelaar ook staan, omdat de gemeente Nuenen een boete krijgt als het PMD vervuild is. Dat kan wel gratis naar de milieustraat Nuenen.

 

Lees de rest van deze post »


Beste Heikampers,

 

Klik hier voor de neerslagstatistiek van 2021.

Klik op een maand voor de weerstatistiek van die periode: 01-2021  02-2021  03-2021  04-2021  05-2021  06-2021  07-2021  08-2021  09-2021  10-2021  11-2021

 

Het weer is een belangrijk gespreksonderwerp aan de eet- of borreltafel.

Wat voor weer wordt het? We kijken vaak vooruit, hoe het weer wordt de komende tijd.

Je kan ook terugkijken en bepraten hoe het geweest is, niet gisteren of vorige week, maar vorige maand(en) of de afgelopen zomer of herfst.

Dat terugkijken en data verzamelen is iets wat ik al jaren doe. Het gaat om de feiten.

Ik beschik over een klein weerstation (Weerstation Heikampen 83) wat ik via een app of via internet kan beheren of bekijken.

Dat doe ik al meer dan 15 jaar. Ik schrijf dagelijks de weergegevens op, zet die in een Excell-bestand en laat gemiddelden of totalen uitrekenen. Vaak vergelijk ik mijn eigen gegevens met die van het KNMI in De Bilt aan het eind van de maand of op het eind van het seizoen.

Dit doe ik puur voor mezelf als hobby, maar een hobby delen met een ander spreekt meer aan.

Daarom heb ik in de rondvraag van de jaarvergadering van maart 2020 geopperd om mijn gegevens te delen met Heikampenbewoners op de site van Bewonersvereniging Heikampen: www.heikampen.nl .

Wie weet vindt men het leuk om e.e.a. eens te bekijken en later te bespreken met medebewoners.

Hieronder geef ik een korte beschrijving (legenda) van de maandbestanden van het weerstation en hoe deze te lezen.

 

Kolom 1 datum De datum.

Kolom 2 temp. De minimumtemperatuur ‘s morgens vroeg in graden Celcius (C).

                           Onderaan staat het minimum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                           laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 3 temp. De maximumtemperatuur ’s middags in graden Celcius (C).

                            Onderaan staat het maximum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                            laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 4 temp. Het gemiddelde van die dag van de minimum- en maximumtemperatuur in

                           graden Celcius (C). Onderaan staat het daggemiddelde (totaal van minimum- en

                           maximumtemperatuur  van 1e t/m laatste dag van de maand gedeeld

                           door het aantal dagen).

Kolom 5 temp. De gemiddelde temperatuur per week (7 dagen) en per 10 dagen)

                           Temperaturen van dag 1 t/m 7 opgeteld en gedeeld door 7.

                           Temperaturen van dag 1 t/m 10 opgeteld en gedeeld door 7.

Kolom 6 luchtdruk De luchtdruk van die dag uitgedrukt in hPa:

                           Hoger dan 1013 hPa is Hoge Druk (H), lager dan 1013 hPa is Lage Druk (L)

                           De luchtdruk varieert per uur/dag. Ik neem het gemiddelde v.d. dag.

                           Onderaan staat het maandgemiddelde van de luchtdruk.

Kolom 7 neerslag Hoeveelheid neerslag per dag in millimeters.

Kolom 8 neerslag Totale hoeveelheid neerslag opgeteld vanaf 1e dag van de maand.

Kolom 9 neerslag De gemiddelde neerslag per week (7 dagen) en per 10 dagen.

                                 Neerslag van dag 1 t/m 7 (daarna dag 8 t/m 14, dag 15 t/m 21, dag 21

                                 t/m 28) opgeteld en gedeeld door 7.             

Kolom 10 opmerkingen Hier staan opmerkelijke dingen met betrekking tot het weer zoals

                                 een warmterecord in De Bilt, storm, sneeuw.

 

Onder de kolommen staat linksonder een grijs vak met laagste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een grijs vak aangegeven wat in

                          welke kolom de laagste meting was, zoals de laagste nachttemperatuur in

                          die maand, de laagste luchtdruk, laagste gemiddelde temperatuur in 7 of 10

                          dagen (niet de laagste neerslag, want er kunnen meerdere dagen zonder

                          regen zijn in een maand).

Onder de kolommen staat linksonder een blauw vak met hoogste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een blauw vak aangegeven wat in

                          welke kolom de hoogste meting was, zoals de hoogste (gemiddelde)

                          dagtemperatuur in die maand, de hoogste luchtdruk de dag met de meeste

                          neerslag.

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de wintermaanden het aantal dagen met nachtvorst of het aantal ijsdagen (dagen met temperratuur < 0 C.)

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de zomermaanden april t/m oktober in kleur het aantal dagen met een temperatuur van 20 0 C - 25 0 C (dit is een warme dag), een temperatuur van 25 C – 30 0 C (dit is een zomerse dag), een temperatuur van 30 0 C of > (dit is een tropische dag).

 

Onder de kolommen staat bij luchtdruk het aantal dagen dat de luchtdruk hoger is dan 1013 hPa en het aantal dagen dat de luchtdruk lager is dan 1013 hPa.

 

Onder de kolommen staat bij neerslag

                          - de totale hoeveelheid neerslag van die maand,

                          - daaronder het aantal neerslagloze/droge dagen,

                          - daaronder de gemiddelde neerslag per dag in die maand,

                          - daarnaast de totale neerslag van dit jaar vanaf 1 januari.

P.S. Deze totale neerslag zet ik in een apart bestand waarin te lezen valt de hoeveelheid neerslag per maand en dat opgeteld vanaf 1 januari, zodat je kan zien hoeveel neerslag er per jaar gevallen is in Heikampen.

 

Onder de kolommen staat in de winter het Hellmankoudegetal van die maand met daaronder het Hellmankoudegetal van die winter bij elkaar opgeteld. Het Hellmankoudegetal is een getal wat de strengheid van de winter aangeeft.

 

Onder het hele overzicht genereert het programma een viertal lijn- en staafgrafieken, die de gegevens uit de bovenstaande tabel haalt en visualiseert de minimumtemperatuur, de maximumtemperatuur, de hoeveelheid neerslag en de luchtdruk.

 

Hopelijk is bovenstaande uitleg duidelijk genoeg om de tabellen te kunnen lezen en te interpreteren, maar vooral dat de interesse in het weer groter wordt en dat terugkijken van de gegevens een interessante bezigheid is.

 

Voor vragen, aanbevelingen, suggesties en verbeterpunten, op- of aanmerkingen, complimenten, negatieve of positieve reacties of wat dan ook, graag een mailtje naar j.mestrum@onsnet.nu .

 

Is uw interesse gewekt en heeft u belangstelling voor een maandoverzicht van afgelopen jaar/jaren, laat dan even iets weten. Ik deel het graag met u.

 

Hopelijk beleeft u net zoveel plezier aan het maandoverzicht van het weer in onze wijk als ik.

 

Warme weergroeten van,

 

Sjaak Mestrum

Heikampen 83

5672 SV Nuenen

j.mestrum@onsnet.nu