U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Leden Vergadering dinsdag 13 maart 20.00 uur

Gepost 2018/02/09

Agenda:

1.   Opening

2.  Mededelingen

3.   Notulen vorige vergadering

4.  Ingekomen stukken

5.   LEV-groep

6.   Belangenvereniging Nuenen-groen

7.   Groenparticipatie

8.   Wijkrenovatie

9.   Website – onderhoud woningen

10.   Verslag door de penningmeester en kascommissie

11.   Vaststelling contributie 2018

12.   Samenstelling bestuur

13.  Rondvraag en sluiting

Beste Heikampers,

 

Klik hier voor de neerslagstatistiek van 2021.

Klik op een maand voor de weerstatistiek van die periode: 01-2021  02-2021  03-2021  04-2021  05-2021  06-2021  07-2021  08-2021  09-2021  10-2021  11-2021

 

Het weer is een belangrijk gespreksonderwerp aan de eet- of borreltafel.

Wat voor weer wordt het? We kijken vaak vooruit, hoe het weer wordt de komende tijd.

Je kan ook terugkijken en bepraten hoe het geweest is, niet gisteren of vorige week, maar vorige maand(en) of de afgelopen zomer of herfst.

Dat terugkijken en data verzamelen is iets wat ik al jaren doe. Het gaat om de feiten.

Ik beschik over een klein weerstation (Weerstation Heikampen 83) wat ik via een app of via internet kan beheren of bekijken.

Dat doe ik al meer dan 15 jaar. Ik schrijf dagelijks de weergegevens op, zet die in een Excell-bestand en laat gemiddelden of totalen uitrekenen. Vaak vergelijk ik mijn eigen gegevens met die van het KNMI in De Bilt aan het eind van de maand of op het eind van het seizoen.

Dit doe ik puur voor mezelf als hobby, maar een hobby delen met een ander spreekt meer aan.

Daarom heb ik in de rondvraag van de jaarvergadering van maart 2020 geopperd om mijn gegevens te delen met Heikampenbewoners op de site van Bewonersvereniging Heikampen: www.heikampen.nl .

Wie weet vindt men het leuk om e.e.a. eens te bekijken en later te bespreken met medebewoners.

Hieronder geef ik een korte beschrijving (legenda) van de maandbestanden van het weerstation en hoe deze te lezen.

 

Kolom 1 datum De datum.

Kolom 2 temp. De minimumtemperatuur ‘s morgens vroeg in graden Celcius (C).

                           Onderaan staat het minimum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                           laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 3 temp. De maximumtemperatuur ’s middags in graden Celcius (C).

                            Onderaan staat het maximum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                            laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 4 temp. Het gemiddelde van die dag van de minimum- en maximumtemperatuur in

                           graden Celcius (C). Onderaan staat het daggemiddelde (totaal van minimum- en

                           maximumtemperatuur  van 1e t/m laatste dag van de maand gedeeld

                           door het aantal dagen).

Kolom 5 temp. De gemiddelde temperatuur per week (7 dagen) en per 10 dagen)

                           Temperaturen van dag 1 t/m 7 opgeteld en gedeeld door 7.

                           Temperaturen van dag 1 t/m 10 opgeteld en gedeeld door 7.

Kolom 6 luchtdruk De luchtdruk van die dag uitgedrukt in hPa:

                           Hoger dan 1013 hPa is Hoge Druk (H), lager dan 1013 hPa is Lage Druk (L)

                           De luchtdruk varieert per uur/dag. Ik neem het gemiddelde v.d. dag.

                           Onderaan staat het maandgemiddelde van de luchtdruk.

Kolom 7 neerslag Hoeveelheid neerslag per dag in millimeters.

Kolom 8 neerslag Totale hoeveelheid neerslag opgeteld vanaf 1e dag van de maand.

Kolom 9 neerslag De gemiddelde neerslag per week (7 dagen) en per 10 dagen.

                                 Neerslag van dag 1 t/m 7 (daarna dag 8 t/m 14, dag 15 t/m 21, dag 21

                                 t/m 28) opgeteld en gedeeld door 7.             

Kolom 10 opmerkingen Hier staan opmerkelijke dingen met betrekking tot het weer zoals

                                 een warmterecord in De Bilt, storm, sneeuw.

 

Onder de kolommen staat linksonder een grijs vak met laagste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een grijs vak aangegeven wat in

                          welke kolom de laagste meting was, zoals de laagste nachttemperatuur in

                          die maand, de laagste luchtdruk, laagste gemiddelde temperatuur in 7 of 10

                          dagen (niet de laagste neerslag, want er kunnen meerdere dagen zonder

                          regen zijn in een maand).

Onder de kolommen staat linksonder een blauw vak met hoogste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een blauw vak aangegeven wat in

                          welke kolom de hoogste meting was, zoals de hoogste (gemiddelde)

                          dagtemperatuur in die maand, de hoogste luchtdruk de dag met de meeste

                          neerslag.

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de wintermaanden het aantal dagen met nachtvorst of het aantal ijsdagen (dagen met temperratuur < 0 C.)

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de zomermaanden april t/m oktober in kleur het aantal dagen met een temperatuur van 20 0 C - 25 0 C (dit is een warme dag), een temperatuur van 25 C – 30 0 C (dit is een zomerse dag), een temperatuur van 30 0 C of > (dit is een tropische dag).

 

Onder de kolommen staat bij luchtdruk het aantal dagen dat de luchtdruk hoger is dan 1013 hPa en het aantal dagen dat de luchtdruk lager is dan 1013 hPa.

 

Onder de kolommen staat bij neerslag

                          - de totale hoeveelheid neerslag van die maand,

                          - daaronder het aantal neerslagloze/droge dagen,

                          - daaronder de gemiddelde neerslag per dag in die maand,

                          - daarnaast de totale neerslag van dit jaar vanaf 1 januari.

P.S. Deze totale neerslag zet ik in een apart bestand waarin te lezen valt de hoeveelheid neerslag per maand en dat opgeteld vanaf 1 januari, zodat je kan zien hoeveel neerslag er per jaar gevallen is in Heikampen.

 

Onder de kolommen staat in de winter het Hellmankoudegetal van die maand met daaronder het Hellmankoudegetal van die winter bij elkaar opgeteld. Het Hellmankoudegetal is een getal wat de strengheid van de winter aangeeft.

 

Onder het hele overzicht genereert het programma een viertal lijn- en staafgrafieken, die de gegevens uit de bovenstaande tabel haalt en visualiseert de minimumtemperatuur, de maximumtemperatuur, de hoeveelheid neerslag en de luchtdruk.

 

Hopelijk is bovenstaande uitleg duidelijk genoeg om de tabellen te kunnen lezen en te interpreteren, maar vooral dat de interesse in het weer groter wordt en dat terugkijken van de gegevens een interessante bezigheid is.

 

Voor vragen, aanbevelingen, suggesties en verbeterpunten, op- of aanmerkingen, complimenten, negatieve of positieve reacties of wat dan ook, graag een mailtje naar j.mestrum@onsnet.nu .

 

Is uw interesse gewekt en heeft u belangstelling voor een maandoverzicht van afgelopen jaar/jaren, laat dan even iets weten. Ik deel het graag met u.

 

Hopelijk beleeft u net zoveel plezier aan het maandoverzicht van het weer in onze wijk als ik.

 

Warme weergroeten van,

 

Sjaak Mestrum

Heikampen 83

5672 SV Nuenen

j.mestrum@onsnet.nu