U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Raad van State: 100 km meer dan genoeg op A270 bij Nuenen

Gepost 2016/11/23

 

We zijn verheugd jullie te kunnen melden dat na een strijd van 4,5 jaar en vele gesprekken, hoor en adviescommissies en rechtszaken de Raad van State ons in het gelijk heeft gesteld inzake de kwestie rondom de snelheidsverhoging van de Helmondweg (A270). Vandaag is er uitspraak gedaan die voor ons betekent dat de geluidsoverlast afneemt en de luchtkwaliteit verbetert. 

Voor de uitspraak zie: Uitspraak 201507010/1/A1

Zie ook de media: ED

 

 

 

 


Uitspraak 201507010/1/A1

Lees de rest van deze post »

23 November - Uitspraak Raad van State over de Helmondweg A270

Gepost 2016/11/22

In al haar wijsheid besloot het provinciebestuur op 8 maart 2012 tegemoet te komen aan de vele verzoeken van de omwonende en de gemeente Nuenen en verlaagde de snelheid op de A270 naar 100km/u. Daartegen werd bezwaar gemaakt door TNO want zij wilden de snelheid juist verhogen naar 130km/u. Ook de Bewoners Vereniging Heikampen maakten bezwaar, de belofte was immers dat de weg naar 80 km/u zou gaan. 

Sindsdien, inmiddels al 4,5 jaar na de besluitvorming, voer voor hoor en advies commissies, advocaten, adviseurs, juristen en rechters. Alle handreikingen ten spijt stonden Bewonersvereniging Heikampen, Bewoners Zuiderklamp en de Gemeente Nuenen op 22 augustus 2016 bij de Raad van State om het besluit van Het college van Gedeputeerde Staten (GS) Noord-Brabant tot de invoering van 130 km/uur aan te vechten.

Na de gebruikelijke 6 weken voor de uitspraak en nog 2 verlengingen van deze periode, komt de Raad van State morgen 23-11-2016 om 10:15u tot een uitspraak. 

Zie zaaknummer 201507010/1/A1 op de website van de RvS:  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele-uitspraken/hoofdzaken.html

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG - SNOEI– EN OPRUIMDAG

Gepost 2016/10/13

ZATERDAG 22 oktober 2016 - 10.30 – 12.30 uur

 

Het najaar is weer begonnen dus is het weer tijd om onze wijk onder handen te nemen. Daarom gaan we op 22 oktober de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij beheren in het kader van de groenparticipatie, weer snoeien en ontdoen van onkruid en bladeren.

De ontvangst is om 10.30 uur op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Daarna starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje.

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken en voor het snoeiafval zijn er bladharken en bezems.
Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

Het snoeiafval verzamelen we op een aantal punten en wordt door de gemeente wederom opgehaald.

Graag tot ziens op 22 oktober!

Lees de rest van deze post »

Uitstel Uitspraak Raad van State inzake A270

Gepost 2016/10/05

Op 22 augustus was de zitting bij de Raad van State inzake de snelheid op de A270. Uitspraak over de kwestie volgt dan doorgaans binnen 6 weken.  Op 3 oktober was de termijn verlopen. De Raad van State heeft deze periode verlengt met nog eens 6 weken. De nieuwe termijn verloopt op 14 november.

Lees de rest van deze post »

Zitting Raad van State inzake A270 - maandag 22 augustus om 12.30 uur in Den Haag

Gepost 2016/07/18

Beste buurtbewoners,

 

Hierbij laten we jullie weten dat de zitting bij de Raad van State is vastgesteld op maandag 22 augustus om 12.30 uur in Den Haag, Kneuterdijk 22. Helaas midden in de vakantieperiode van Zuid Nederland. Degenen die interesse hebben om onze standpunten kracht bij te zetten en persoonlijk aanwezig kunnen zijn bij de zitting van de RvS kunnen zich bij mij melden, zodat we eventueel met elkaar mee kunnen rijden. Vertrek Heikampen 9:30 u. Naast de BV Heikampen wordt dit finale deel van procedure ook gevoerd namens een aantal bewoners van de Zuiderklamp en de Gemeente Nuenen.

 

Met vriendelijke groet,

Dave Hellings

 

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG ZATERDAG 14 mei 2016

Gepost 2016/05/05

Het voorjaar is weer begonnen dus het is weer tijd om onze wijk schoon en fris te maken. Daarom gaan we op 14 mei de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij in het kader van de groenparticipatie beheren, weer bladvrij en schoon maken. 

De ontvangst is om 10.30 uur wederom op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Om 11.00 uur starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje. 

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, hesjes, prikkers en vuilniszakken en voor het bladafval zijn er bladharken en bezems. 

Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

 Graag tot ziens op 14 mei !!!

Lees de rest van deze post »

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2016

Nieuwe AED in onze wijk op nr 11

Gepost 2016/03/17

Sinds enige tijd hing er aan de buitenmuur van het kinderdagverblijf aan de Brabantring een AED. Echter is deze recent twee keer gestolen. Door de stichting Heartsafe Nuenen is daarom gezocht naar een nieuwe plek waarbij betere sociale controle mogelijk is. Die is gevonden bij Heikampen nummer 11. Sinds 8 maart is de nieuwe AED geïnstalleerd aan de zijgevel van nummer 11 en voor ieder in nood beschikbaar.

.

Lees de rest van deze post »

ALV - MAANDAG 4 APRIL 2016 VANAF 20.00 UUR, LOCATIE CRIJNSSCHOOL

Gepost 2016/03/17

 

De Algemene Leden Vergadering staat gepland op 4 april a.s. om 20 uur in de Crijnsschool.

 

AGENDA:

1. Opening.

2. Stand van zaken A270 [Helmondweg].

3. Stand van zaken Groenparticipatie.

4. Stand van zaken Verkoop openbaar groen.

5. Stand van zaken Wijkrenovatie.

6. Vernieuwde website www.heikampen.nl

7. Oprichting buurt-WhatsApp-groep.

8. Verslag door de kascommissie.

9. Vaststelling contributie 2016.

10. Verkiezing / uitbreiding bestuursleden. NIEUWE BESTUURSLEDEN ZIJN DRINGEND NODIG!!! Zie ook: Oproep nieuwe bestuursleden

11. Rondvraag en sluiting. 

 

Zie hier de volledige: agenda

Lees de rest van deze post »

Presentatie Informatieavond 23-2-2016 m.b.t. verkoop reststroken Pilot "Heikampen"

Gepost 2016/02/25

Op dinsdag 23 februari is door de Gemeente Nuenen een presentatie gehouden over de pilot in het kader van de mogelijke verkoop van reststroken in de Heikampen. Hier vindt u de presentatie (klik op het icoontje):  

 

Hier de link naar het formulier "aankoop reststroken

Lees de rest van deze post »