U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

SNOEI– EN OPRUIMDAG - SNOEI– EN OPRUIMDAG

Gepost 2016/10/13

ZATERDAG 22 oktober 2016 - 10.30 – 12.30 uur

 

Het najaar is weer begonnen dus is het weer tijd om onze wijk onder handen te nemen. Daarom gaan we op 22 oktober de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij beheren in het kader van de groenparticipatie, weer snoeien en ontdoen van onkruid en bladeren.

De ontvangst is om 10.30 uur op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Daarna starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje.

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken en voor het snoeiafval zijn er bladharken en bezems.
Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

Het snoeiafval verzamelen we op een aantal punten en wordt door de gemeente wederom opgehaald.

Graag tot ziens op 22 oktober!

Lees de rest van deze post »

Uitstel Uitspraak Raad van State inzake A270

Gepost 2016/10/05

Op 22 augustus was de zitting bij de Raad van State inzake de snelheid op de A270. Uitspraak over de kwestie volgt dan doorgaans binnen 6 weken.  Op 3 oktober was de termijn verlopen. De Raad van State heeft deze periode verlengt met nog eens 6 weken. De nieuwe termijn verloopt op 14 november.

Lees de rest van deze post »

Zitting Raad van State inzake A270 - maandag 22 augustus om 12.30 uur in Den Haag

Gepost 2016/07/18

Beste buurtbewoners,

 

Hierbij laten we jullie weten dat de zitting bij de Raad van State is vastgesteld op maandag 22 augustus om 12.30 uur in Den Haag, Kneuterdijk 22. Helaas midden in de vakantieperiode van Zuid Nederland. Degenen die interesse hebben om onze standpunten kracht bij te zetten en persoonlijk aanwezig kunnen zijn bij de zitting van de RvS kunnen zich bij mij melden, zodat we eventueel met elkaar mee kunnen rijden. Vertrek Heikampen 9:30 u. Naast de BV Heikampen wordt dit finale deel van procedure ook gevoerd namens een aantal bewoners van de Zuiderklamp en de Gemeente Nuenen.

 

Met vriendelijke groet,

Dave Hellings

 

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG ZATERDAG 14 mei 2016

Gepost 2016/05/05

Het voorjaar is weer begonnen dus het is weer tijd om onze wijk schoon en fris te maken. Daarom gaan we op 14 mei de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij in het kader van de groenparticipatie beheren, weer bladvrij en schoon maken. 

De ontvangst is om 10.30 uur wederom op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Om 11.00 uur starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje. 

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, hesjes, prikkers en vuilniszakken en voor het bladafval zijn er bladharken en bezems. 

Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

 Graag tot ziens op 14 mei !!!

Lees de rest van deze post »

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2016

Nieuwe AED in onze wijk op nr 11

Gepost 2016/03/17

Sinds enige tijd hing er aan de buitenmuur van het kinderdagverblijf aan de Brabantring een AED. Echter is deze recent twee keer gestolen. Door de stichting Heartsafe Nuenen is daarom gezocht naar een nieuwe plek waarbij betere sociale controle mogelijk is. Die is gevonden bij Heikampen nummer 11. Sinds 8 maart is de nieuwe AED geïnstalleerd aan de zijgevel van nummer 11 en voor ieder in nood beschikbaar.

.

Lees de rest van deze post »

ALV - MAANDAG 4 APRIL 2016 VANAF 20.00 UUR, LOCATIE CRIJNSSCHOOL

Gepost 2016/03/17

 

De Algemene Leden Vergadering staat gepland op 4 april a.s. om 20 uur in de Crijnsschool.

 

AGENDA:

1. Opening.

2. Stand van zaken A270 [Helmondweg].

3. Stand van zaken Groenparticipatie.

4. Stand van zaken Verkoop openbaar groen.

5. Stand van zaken Wijkrenovatie.

6. Vernieuwde website www.heikampen.nl

7. Oprichting buurt-WhatsApp-groep.

8. Verslag door de kascommissie.

9. Vaststelling contributie 2016.

10. Verkiezing / uitbreiding bestuursleden. NIEUWE BESTUURSLEDEN ZIJN DRINGEND NODIG!!! Zie ook: Oproep nieuwe bestuursleden

11. Rondvraag en sluiting. 

 

Zie hier de volledige: agenda

Lees de rest van deze post »

Presentatie Informatieavond 23-2-2016 m.b.t. verkoop reststroken Pilot "Heikampen"

Gepost 2016/02/25

Op dinsdag 23 februari is door de Gemeente Nuenen een presentatie gehouden over de pilot in het kader van de mogelijke verkoop van reststroken in de Heikampen. Hier vindt u de presentatie (klik op het icoontje):  

 

Hier de link naar het formulier "aankoop reststroken

Lees de rest van deze post »

INFORMATIEBIJEENKOMSTVERKOOP OPENBAAR GROEN

Gepost 2016/02/22

 

-   uitnodiging –

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

VERKOOP OPENBAAR GROEN

 

DINSDAG 23 FEBRUARI 2016

 

ONTVANGST VANAF 19.15 UUR, LOCATIE CRIJNSSCHOOL

 

 Deze uitnodiging is bestemd voor alle bewoners van de Heikampen, wel of geen lid van Bewonersvereniging Heikampen.

 De gemeente Nuenen ca. gaat in onze wijk starten met een pilot voor verkoop van losse stukjes grond / openbaar groen, ook wel reststroken genoemd. Dit zijn de stukjes grond aan bv. onze voortuinen of andere stukjes grenzend aan uw perceel. In deze informatiebijeenkomst wordt uitgelegd wat dit allemaal precies inhoudt.

 

Ook eerder gedane verzoeken bij de gemeente tot aankoop van grond worden in deze pilot meegenomen.

 Dit onderwerp staat reeds lang op de agenda van de bewonersvereniging en nu is het moment om daar afspraken met de gemeente over te maken. Indien u van plan bent om grond aan te kopen is dit de avond om zeker aanwezig te zijn!

 

In de bijlage vindt u meer informatie over deze pilot. Deze info komt van gemeente Nuenen.

 

Namens het bestuur van Bewonersvereniging Heikampen.

Hugo van Nisselrooij

Heikampen 56

 

Bijlage: toelichting van gemeente Nuenen

Lees de rest van deze post »

We hebben een nieuwe site

Gepost 2015/09/09

De website van Bewonersvereniging Heikampen is online! Nu kunt u via het web op de hoogte blijven van ons nieuws en onze evenementen. Via onze website kunt u ook lid worden, uw lidmaatschap verlengen of u aanmelden om deel te nemen aan onze sportactiviteiten en sociale evenementen.